Genel

Hamile GEL?N

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Merhaba seksbedava.info porno sex hikayeleri okuyucuları,derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Aradığınız tüm hikayeler burada

[im[image][image]
Ben mi yanl?? anl?yordum ? Hamile gelin bana cilve yap?yordu neredeyse tüm aile erkekleri benim sayemde Rusya ya çal??maya gitmi? ti onun minneti mi idi bana çok yak?n davranmas? , k?z?m olacak ya?taki k?z üstelikte Hamile ben ne kadar kötü niyeti biriyim diye kendime k?z?yordum, Ya?l? dedesi ve annesi ile ?ç Anadolu nun küçük bir kasabas?nda ya??yorlard? Maa?lar?n? bankadan alamad?klar? için peri?an olduklar?n? benim elden getirmem gerekiyordu , getirdi?im ufak tefek hediyeler de minnet duymalar?n?n belk**e tek nedeni idi,
K?z?n düzgün fizi?i 6 ayl?k hamile olmas?na kars?n çok güzeldi, Onunla hamile olmasa idi nas?lda güzel siki?ir dim hayalleri kuruyordum, yemek çay derken baya geç oldu ben gidiyim desem de olmaz geç oldu hem kar fazla bu gece yat sabah gidersin diler biraz nazlan?p
Kabul ettim Dedesi bo?ma rak? var içermisin deyip güzel üç duble içip çak?r keyf olup K?z?n hayali ile yata?a yatt?m . Hamilede olsa yara??m? emse bari a?z?na bo?alsam ne güzel olur du öyle cok tahrik olmu?tum ki neredeyse bo?alacak t?m .Oda ne gözümü açt???mda gerçekten de sikim i a?z?na alm?? muhte?em emiyordu ,?nanam?yordum hayal gerçek olmu?tu böyle güzel emmeyi nereden ö?renmi?ti A?z?na sars?larak bo?ald?m bütün menileri son damalas?na kadar yuttu, ve yan?ma yava?ça yatt? k?zd?nm? dedi cevab?m dudaklar?ndan öpmek oldu Çok güzel emdin çok mutluyum dedim Porno sitelerinden ö?renmi? Kocas? öpü?mez mi? hayalini ya?am?? ?imdide Am dan sikmemi söyledi ,hamilelerde siki?iyormu? onuda seyretmi? .. Anla??ld? art?k s?ra bende idi , Çok dikkatli davranarak ç?r?lç?plak soydum s?rt üstü yat?r?p memelerini Am c???n? yava? yava? yalad?m Onunda sars?larak bo?almas? çok ho?uma gitmi?ti.
S?ra da hamile am a sokmak vard? hiç yapmam??t?m korkuyordum ama çok istiyordum , O harika dil darbeleri ile Sikim tekrar kaz?k gibi idi Yata??n kenar?na s?rt üstü bacaklar?n? ay?r?p Am c??a yava?ca c?k ba??n? soktum aman allah?m bu ne kadar s?cak ve kaygan bir am d? böyle hiç acele etmeden santim santim soktum dibine kadar girince ,gözlerini kapay?p çok güzel bir ?ey ne güzel sikiyor sun diye inliyor inlemeler dahada azd?r?yor yava? da olsa girp ç?k?yordum bu ne güzel bir am d? Hele am c??? kasmas? inan?lmaz bir ?iki? ya??yordum Hayat?m?n en uzun ve en güzel siki?ini yapt?k Domal?p sik istiyor yan yat?p sik istiyor her pozisyonda amc?k yarag? yuttu,
Bo?al?rken deprem oluyordu sanki ,nefes nefese yata?a uzand???m?zda her taraf am suyu ve meni olmu?tu .. kalkt? du? ald? sonra bende ald?m döndü?ümde rak? meze haz?rd? ben bir kadeh daha içerken nas?l güzel siki?ti?imiz i konu?tuk Yalvararak bunu hafta da bir yapal?m diyordu. bu ya??mda ilk kez üst üste Üçüncü kere yara??m ?n kalkt???n? görünce sevindi her?eyi sende ya?ad?m s?ra göt te demez mi Daha önce hiç yapmad?m ?imdi denmek istiyorum dedi , Vazelin varm? dedim yok dedi akl?ma pariste son tango filmindeki Tereya? ile göt siken adam geldi Tereya? getirdi mutfaktan evdekiler çok derin uykuda rahat ol diye de ekledi, Art?k daha dikkatli olmal?yd?m yine tüm vucudunu yalad?m,emdim göt deli?ini diller ken tedirgin olsada sonra titremeye ba?lald? Am suyuda resmen yerlere daml?yordu bana kalsa tekrar AM sikerdim ancak Güzel gelinin iste?i bir emirdi ,Yast?klar yard?m?yla rahatça domalt?p Tereya?? ile Götü n hakk?n? vererek am kadar güzel siktim ..Bu i? devam ediyor

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ankara escort sivas escort adana escort adıyaman escort afyon escort denizli escort ankara escort antalya escort izmit escort beylikdüzü escort bodrum escort maltepe escort pendik escort izmir escort tuzla escort sakarya escort sakarya escort porno izle canl bahis illegal bahis illegal bahis kaak bahis canl bahis gvenilir bahis sex izle escort bursa escort bursa escort bursa sakarya escort bayan geyve travesti webmaster forum